27 forskellige arter af bænkebider

Bændelorme er et af de ældste dyr på jorden. Man mener, at de har udviklet sig fra en vandmikroorganisme til et landdyr for millioner af år siden. I dag findes der ikke mindre end 27 forskellige arter af bændelorm i naturen. Bændelorme er ikke beslægtet med insekter, som mange tror, men er faktisk nærmere beslægtet med krebsdyr som f.eks. hummere og krabber. I terrarier er bændelorme kendt som gavnlige, fordi de hjælper med at holde miljøet rent ved at spise rådnende materiale. Find de rette bænkebider gennem hjemmesiden her.

Professionelle opdrættere af bænkebider

Bændelorme er parasitter, der lever af blod og væv fra deres værtsdyr. I naturen sætter de sig typisk fast på større dyr som f.eks. køer, svin og heste. I fangenskab vil de dog gerne spise mindre byttedyr som f.eks. insekter, orme og endda andre bændelorme. Selv om de kan virke ulækre for mennesker, kan bændelorm faktisk være ret nyttige til at rydde op i et dyreanlæg. Det skyldes, at de hjælper med at nedbryde organisk materiale og holde orden i tingene. Faktisk bruger mange professionelle opdrættere og dyrepassere dem bevidst som en del af deres oprydningshold.

Bænkebider er en vigtig del af økosystemet

Nedbryder er en meget vigtig del af økosystemet. De er med til at nedbryde døde plantedele og frigive næringsstofferne tilbage til jorden. Dette er afgørende for træers og andre planters vækst. Bænkebiller er en type nedbrydere, der spiller en vigtig rolle i denne proces. De spiser blade og findeler dem i små stykker. Det giver svampe og bakterier et stort overfladeareal at vokse på. Disse organismer nedbryder derefter bladene yderligere og frigiver næringsstofferne tilbage til jorden. Krebsdyr er en type dyr, der typisk lever i vand. Nogle arter af krebsdyr har dog tilpasset sig til at leve på land. Disse landlevende krebsdyr er stadig afhængige af fugt og fugtighed, da de har brug for fugtige forhold for at kunne trække vejret. Mange landlevende krebsdyr har stadig gæller, som skal holdes fugtige for at kunne fungere korrekt. Nogle arter har udviklet lunger i stedet for gæller, hvilket gør det muligt for dem at overleve bedre i tørre omgivelser. Et eksempel på et krebsdyr, der lever på land, er bænkebillen, som lever i mørke, fugtige skove. De fleste bænkebiller er kun aktive om natten, når luftfugtigheden er højere.